Hudební obor

„Hudba je těsnopis emocí. Emoce, které lze popsat tak nesnadno, jsou přímo sdělovány člověku v hudbě, a v tom je její síla a význam.“

Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovatel a filozof

Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. K tomuto cíli dospívá prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznáváním hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí - citace z RVP.

V současné době se v naší ZUŠ vzdělávají žáci ve 14 individuálních a kolektivních předmětech. Od nového školního roku bychom chtěli nabídku předmětů obohatit např. o hru na bicí nástroje.