Literárně dramatický obor

„Divadlo spojuje všechna umění - a my, herci, jsme misionáři.“

Anton Pavlovič Čechov, ruský dramatik a prozaik

Literárně-dramatický obor umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Stává se tak významným nástrojem rozvoje schopnosti vnímat druhé, vnímat motivace jejich jednání a prostřednictvím vstupu do rolí řešit různé sociální situace – citace z RVP.

Od nového školního roku otevíráme nový obor, který jedinečným způsobem umožní propojení všech druhů umění - výtvarného, hudebního, tanečního a literárního.