Struktura

Výuka probíhá v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně:

Literárně dramatický obor při ZUŠ v Sušici přijímá žáky od 6 let do přípravného oddělení.

Studium následně probíhá ve dvou cyklech zakončených absolventským představením:
I. stupeň - 7 let
II. stupeň - 4 roky