Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici
Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici
Hudební obor sušické zušky nabízí zájemcům výuku na nástroje v klasickém záběru jako je piano, keyboardy, dechové i smyčcové nástroje. Máme třídu pro výuku sólového zpěvu. Sborovému zpěvu se děti mohou věnovat v Sušickém dětském sboru, který má za léta svého působení v Sušici velkou tradici. Nově máme obor hra na violoncello. Hráči na nástroje se setkávají v komorních orchestrech. Děti se teoreticky připravují v hodinách hudební nauky.
Ve výtvarných třídách se děti učí pracovat se zajímavými materiály, od hravého kreslení postupují k náročnějším disciplínám, vyzkouší si různé grafické techniky a práci s keramikou.
Pohyb a ladnost, souznění s hudbou, radost z rytmu. Pro malé i větší. Učíme se základy klasiky, ale i výrazový tanec a tance lidové. Žáci tanečního oddělení spolupracují na vystoupeních s ostatními obory.
Nejmladší obor sušické zušky. V "dramaťáku" si děti vyzkouší, jaké je to stát na jevišti (opravdickém i tom pomyslném) sám za sebe, ale hlavně spolu s druhými a ve vzájemné spolupráci něco tvořit - zpívat, hrát, pohybovat se, mluvit, tančit, vystoupit, křičet, pitvořit se, smát se...

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Cesta k umění otevřená“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015077, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Cesta k umění otevřená