Taneční obor

„Tanec je pohyb a pohyb je život.“

Ludmilla Chiriaeff, kanadská baletka a choreografka

Taneční obor umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi – podle míry jeho schopností a zájmu – poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení – citace z RVP.

Taneční praxe a současný tanec jsou dva předměty, které se u nás vyučují v nově zrekonstruovaném baletním sále. Rádi bychom rozšířili nabídku o scénický tanec.