Struktura

Výuka probíhá v rozsahu 2 – 4 vyučovacích hodin (podle ročníků).

Taneční oddělení při ZUŠ v Sušici přijímá žáky od 5 let do přípravného oddělení.

Studium následně probíhá ve dvou cyklech zakončených absolventským koncertem:
I. stupeň - 7 let
II. stupeň - 4 roky

Žáci mohou své dovednosti uplatnit na veřejných vystoupeních v Sušici a okolí a na přehlídkách scénického tance. Taneční oddělení dlouhodobě spolupracuje s ostatními obory ZUŠ (výtvarný, hudební, lidová muzika, SDS). Svou celoroční společnou práci pak prezentuje na každoročním celovečerním koncertěTančíme pro radost“.