Učitelé

Hana Kopová

• absolventka tanečního oddělení LŠU (ZUŠ) Sušice u paní uč. Svatavy Čížkové
• vystudovala ZDŠ a Gymnázium v Sušici, Taneční pedagogiku na katedře tance HAMU
• absolvovala řadu tanečních a pedagogických kurzů a seminářů v oboru lidového, klasického, scénického tance a dalších moderních tanečních technik
• od 1. 9. 1988 působí jako učitelka TO v ZUŠ Fr. Stupky v Sušici a od 1. 9. 2009 i na ZUŠ Jos. Kličky v Klatovech
• její žáci vystupují na školních koncertech i mimoškolních regionálních akcích (Sušické slavnosti), účastní se oblastních přehlídek dětského scénického tance – postup na Národní přehlídku ZUŠ v Pardubicích a Kutné Hoře,
• každý rok pořádá taneční večer Tančíme pro radost a organizuje Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance
• spolupracuje se Sušickým dětským sborem, Svatoborem, Lidovou muzikou a s hudebním i výtvarným oddělením ZUŠ v Sušici
• od r. 2001 vedoucí tanečního souboru Proměny, účast na Celostátní přehlídce mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou
• je choreografkou souboru Otavěnky ze Žichovic, které pravidelně vystupují na Zámeckých slavnostech a dalších regionálních akcích
• je členkou ochotnického divadelního spolku Kolár ve Strašíně