Výtvarný obor

„Cílem není malovat život, ale dát život malbě.“

Pierre Bonnard, francouzský malíř a grafik

Výtvarný obor umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Studium ve výtvarném oboru nabízí vedle nových možností vyjádření i témata na základě vnímání okolního světa, umožňuje adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, dává ucelený přehled o výtvarném umění, pomáhá vyhranit výtvarný názor a vnímá důležitost vlastní tvorby jako součást osobního naplnění – citace z RVP.

V sušické ZUŠ se vyučují dva předměty – plošná a prostorová tvorba. Ve školním roce 2018/2019 chystáme otevření předmětu grafika a počítačová grafika.