Učitelé

Dana Chmelíková
- učitelka výtvarného oboru ZUŠ od r. 1987 
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou v Bechyni, obor výtvarné zpracování keramiky  a Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři na Univerzitě Karlově v Praze. 
Kurzy:
Artefiletika, Artefiletika pro pokročilé - Ateliér Kaštan Praha
Letní škola na katedře výtvarné výchovy - Praha 2015
Keramická sympozia v Bechyni  
Vedla soukromou Galerii užitého umění v Sušici  a  výtvarné kurzy pro dospělé Artur.
Vlastní tvorba - keramické plastiky a reliéfy, abstraktní olejomalba.

Mgr. Bohumila Skrbková
- grafický design