Struktura

Výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně:
Přípravná výtvarná výchova 2 roky
I. stupeň 1. - 7. ročník
II. stupeň 1. - 4. ročník

Předměty:
Plošná tvorba (kresba, malba, grafika)
Prostorová tvorba (modelování - keramika, kašírování)
Výtvarná kultura (II. stupeň)
Grafický design a počítačová grafika