Kontakt

Název: Základní umělecká škola Františka Stupky, Sušice
Adresa: Lerchova 255, 342 01 Sušice
Ředitelka: Mgr. Milena Naglmüllerová
Hospodářka: Stanislava Lísová
IČO: 73741060
DIČ: CZ73741060
ID: nwkp9pq
Telefon: +420 376 523 202
E-mail: info@zussusice.cz
Webové stránky: www.zussusice.cz

Pedagogický sbor