Dokumenty

Dodatek k ŠVP 2019/2020

Manuál pro výuku do konce školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz ZUŠ do konce školního roku 2019/2020 

Rozpočet 2020

Směrnice - pro doplňkovou činnost

Směrnice - úplata za vzdělání

Školní vzdělávací program 2019/2020

Rozpočet 2019

Výhled 2020 - 2021

Provozní rozpočet 2018

Střednědobý rozpočtový výhled 2019 a 2020

Inspekční zpráva 2016

Vlastní hodnocení školy 2010-2013

Školní řád