Dokumenty

Směrnice - pro doplňkovou činnost

Směrnice - úplata za vzdělání

Rozpočet 2019

Výhled 2020 - 2021

Provozní rozpočet 2018

Střednědobý rozpočtový výhled 2019 a 2020

Školní vzdělávací program - Cesta k umění

Školní řád

Inspekční zpráva 2016

Vlastní hodnocení školy 2010-2013