Úplata za vzdělání

Úplata za vzdělání (školné) slouží k pokrytí všech provozních nákladů.
Platí se pololetně, bankovním převodem na účet školy, vždy do 30. října a do 31. března.

Úplata za vzdělání pro školní rok 2017/2018

Platba: roční pololetní
Hudební obor:    
Individuální výuka I. a II. stupeň 3000,- 1500,-
Přípravný hudeb. obor PHV 1 2000,- 1000,-
Přípravný hudeb. obor PHV 2 2000,- 1000,-
Skup. 2 a více žáků na hodinu 2200,- 1100,-
Pěvecké sbory: roční pololetní
Hlavní sbor 1000,- 500,-
Včelky 1000,- 500,-
Sluníčka 900,- 450,-
Broučci 900,- 450,-
Hl. SDS, Vč., Sl., Br., hrající na nástroj 100,- 50,-
Výtvarný obor:    
VO I. a II. stupeň 1600,- 800,-
Přípravný výtvarný obor 1200,- 600,-
Taneční obor:    
TO I. a II. stupeň 1400,- 700,-
Přípravný taneční obor 1000,- 500,-
Studium pro dospělé (všechny obory)    
SPD - studující do 26 let 3000,- 1500,-


Literárně dramatický obor:
LDO I. a II. stupeň                                  1600,-            800,-
Přípravný literárně dramatický obor      1200,-            600,-