Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici
Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici
O nás
Základní uměleckou školu Františka Stupky v Sušici navštěvuje kolem 550 žáků. Naše sušická škola má dlouholetou tradici, stala se součástí historie města a přispívá k bohatosti kulturní a společenské úrovně města a okolí.
Hudební obor sušické zušky nabízí zájemcům výuku na nástroje v klasickém záběru jako je piano, keyboardy, dechové i smyčcové nástroje. Máme třídu pro výuku sólového zpěvu. Sborovému zpěvu se děti mohou věnovat v Sušickém dětském sboru, který má za léta svého působení v Sušici velkou tradici. Nově máme obor hra na violoncello. Hráči na nástroje se setkávají v komorních orchestrech. Děti se teoreticky připravují v hodinách hudební nauky.
Ve výtvarných třídách se děti učí pracovat se zajímavými materiály, od hravého kreslení postupují k náročnějším disciplínám, vyzkouší si různé grafické techniky a práci s keramikou.
Pohyb a ladnost, souznění s hudbou, radost z rytmu. Pro malé i větší. Učíme se základy klasiky, ale i výrazový tanec a tance lidové. Žáci tanečního oddělení spolupracují na vystoupeních s ostatními obory.