Hudební oddělení (HO)

 
Žáci Hudebního oddělení (HO) začínají první dva roky v PHV - Přípravná hudební výchova. PHV 1 obsahuje v prvním pololetí dvě společné hodiny (děti ještě nehrají na nástroj, teprve se připravují), ve druhém pololetí mají jednu hodinu společnou a jednu v malé skupince u učitele na nástroj (přehled vyučovaných nástrojů v sekci Obory a nástroje). Druhý rok přípravné hudební výchovy - PHV 2 má také jednu hodinu společnou (PHV 2) a jednu ve skupince u učitele na nástroj.
 
Na základě vykonané postupové zkoušky je v dalším roce žák zařazen do 1. ročníku. Získává tak samostatnou hodinu na nástroji (případně ve skupince) a druhou hodinu absolvuje až do 5. ročníku na povinné Hudební nauce (HN 1-5). Podle uvážení učitelů a podle věku hrají děti také v komorních orchestrech - souborech (viz níže). Vystoupení na Žákovských koncertech stejně jako souborová hra je povinnou součástí výuky.

Pokud žák nemůže ze závažných důvodů navštěvovat některý z povinných předmětů kolektivní výuky (vyučování ve škole, absence spoje u dojíždějících žáků), může jeho zákonný zástupce zažádat o prominutí docházky ( žádost zde ), avšak je povinen domluvit se s příslušným učitelem, samostatně se připravit a před koncem každého pololetí vykonat zkoušku, aby mohl být z příslušného předmětu klasifikován.

 
V rámci Hudebního oddělení zde působí pěvecký sbor

Sušický dětský sbor (SDS)

a různé druhy souborů se stabilním nástrojovým obsazením

(smyčcový, flétnový, lidový, klarinetový).

Ve školním roce 2015-2016 se otevírají nové předměty kolektivní výuky-souborové hry Klavírní doprovod a Sbor instrumentalistů.

 

TOPlist
aktualizováno: 29.01.2018 14:01:26