Tančíme pro radost

Tančíme pro radost je dnes již tradiční květnové setkání tanečníků TO ZUŠ Sušice se svými přáteli a hosty v sušické Sokolovně. První ročník se konal v roce 2003. S hudebním doprovodem živým či nahraným, své taneční dovednosti během večerního představení prezentují tanečníci všech věkových skupin v mnoha žánrech (lidový tanec, scénický tanec, moderní tanec, taneční stylizace...). Ke kvalitě představení přispívají různé světelné prvky a efekty, které umožňuje technické zázemí sálu.Tančíme pro radost 2008 (VI. ročník)

( článek do Sušických novin - SN )

Dne 14.5.2008 se v sušické sokolovně již po VI. konalo celovečerní vystoupení tanečního oddělení ZUŠ v Sušici. Myslím, že večer nazvaný Tančíme pro radost, udělal radost nejen účinkujícím, ale i divákům. V příjemné atmosféře se na jevišti vystřídali všichni žáci navštěvující TO ZUŠ a jejich hosté.

Diváci mohli vidět postupný pohybový vývoj dětí od těch nejmenších přes absolventy 7. roč. až po soubor dospělých tanečníků. Předškolní děti se učí základním pohybovým návykům pomocí hry, básniček a písniček, tak jak jsme to mohli vidět v choreografii „Elce pelce“ nebo v choreografii „Dírou tam a zpět“ v podání dětí ze City centra v Klatovech.

Postupem času se děti začínají více věnovat jednotlivým tanečním technikám. To znamená základům klasického tance, tanci scénickému nebo lidovému. Večer v sokolovně jsme mohli vidět velmi pestrý program. Kromě žáků TO ZUŠ Sušice a City centra v Klatovech, prijaly pozvání dívky ze ZUŠ Rokycany. Zatančily na hudbu G. Bizeta „Habanéru“ z Carmen. Dívky se pod vedením p. uč. Heleny Vitingerové věnují i modernímu tanci „Siamsa“ a „Fantazie“, ale i tanci lidovému. Sušické tanečnice si také rády zazpívají s Lidovou muzikou naší školy a předvedli nejen tance české, ale i slovenské.

Čím jsou děti starší, tím více se sami zapojují do tvořivé choreografické činnosti. Jako např. „Na zastávce“, „Roční období“ nebo „Píseň o balónu“. Poslední zmiňovaná choreografie byla navržena na krajské přehlídce scénického tance v Tachově na celostátní přehlídku v Kutné Hoře 22.5.-26.5.2008.

Úplný úvod a závěr večera patřil tanečnímu souboru Proměny. V choreografii Daniely Faustové za zvuků meditační hudby se tančilo tai-či a vrcholným závěrem byl „Irský tanec“ v choreografii Radka Melchera.

Pokud chcete, aby se vaše dítě věnovalo tanci, nebo aby se rozvíjelo a vzdělávalo v jiném uměleckém oboru (výtvarném, hudebním, pěveckém) informujte se v ZUŠ Fr. Stupky v Sušici.

Za taneční oddělení a soubor Proměny Hana Kopová

 

tu je plakát od Šárky vyrobený..

 

<!--[endif] --/>

TOPlist
aktualizováno: 15.01.2018 11:51:20