Taneční oddělení (TO)

Vzhledem k malému počtu přihlášených dětí do tanečního oddělení se mohou ještě hlásit další zájemci o výuku klasického, lidového a scénického tance. Inf. v tanečním oddělení ZUŠ nebo  na tel. Hana Kopová 732721028.

 

Učitel: Hana Kopová

Korepetice: Andrea Sušilová

 

Taneční oddělení při ZUŠ v Sušici přijímá žáky od 5 let od přípravného oddělení. Dále studium probíhá ve dvou cyklech zakončených absolventským koncertem. I. cyklus 7 let, II. cyklus 4 roky.

Tento obor rozvíjí pohybové dispozice, hudebnost a improvizaci. Žáci systematickým studiem získávají základy klasického (balet), lidového a scénického tance. Výuka vychází z přirozeného dětského projevu a snaží se propojit mysl a pohyb, duši a tělo do harmonického celku. Cílem výuky je seznámit žáky s jejich tělem, naučit je s ním zdravě zacházet a používat ho nejen k běžným fyzickým úkonům, ale umět ho používat jako výrazový prostředek.

Žáci mohou své dovednosti uplatnit na veřejných vystoupeních v Sušici a okolí a na přehlídkách scénického tance. Taneční oddělení dlouhodobě spolupracuje s ostatními obory ZUŠ (výtvarný, hudební, lidová muzika, SDS). Svou celoroční společnou práci pak prezentuje na každoročním celovečerním koncertě Tančíme pro radost.

 


Rádi přivítáme každého, kdo má zájem o zdravý pohyb a harmonický rozvoj svého těla.


Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance

21. 3. 2017 Klatovy


Stejně jako loni se přehlídka dětského scénického tance konala na Stálé divadelní scéně v Klatovech. V malém, leč útulném, divadle se představilo 5 základních uměleckých škol z plzeňského kraje, které přivezly divákům celkem 12 choreografií. Místní ZUŠ Klatovy se představila choreografií Hany Kopové Ořechy a pod stejným vedením jsme shlédli choreografie Tři podzimní písně a Noční můra ze ZUŠ Sušice. ZUŠ Terezie Brzkové z Plzně si připravila v choreografii Simony Mikešové tři taneční skladby 60 metrů, Ronja a Z tisíců kapek. ZUŠ Tachov přivezla na klatovská divadelní prkna taktéž tři choreografie s názvy Plesk sem, plesk tam, Halo, halo a Cesta na planetu Meikdazn, na nichž s dětmi pracovala Irena André. A posledním účastníkem byla Lenka Jíšová se svými žáky ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni, kteří si zatančili v choreografiích Jablůnečka, Tóny klarinetů a jejich proměny a Zeptej se mě, jak mi je?

Odborná porota ve složení Karolína Hadrávková, Tera Nová a Dana Chmelíková udělila dvě nominace na celostátní přehlídku a to choreografii 60 metrů (ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň) a Zeptej se mě, jak mi je? (ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň) a deset ocenění, což dokazuje velmi dobrou úroveň zúčastněných souborů. Za každou choreografií bylo znát výborné pedagogické vedení. Náměty, hudba i dobře zvolené kostýmy všech tanců byly adekvátní k věku dětí a co je důležité vyzdvihnout, že převažoval živý hudební doprovod, což nebývá zvykem. Hudba podtrhávala dětskou přirozenou tanečnost a souzněla vždy s tématem choreografie. Mezi rekvizitami byly oříšky, dlouhé punčochy, obrovské klubko, či dokonce skateboardy s probleskujícími kolečky. V některých případech velmi dobře zpracované, jindy dobře našlápnuté cesty jak v tanci využít zajímavou rekvizitu. Práce poroty nebyla lehká. Tanečníci předvedli pestrý průřez dětským scénickým tancem Plzeňska a prozářily nejen klatovské jeviště, ale i tváře všech diváků. Za což jim patří obrovský dík!

 

 
PLÁN AKCÍ TO – 2011-2012

2012

1. 4. – Krajská přehlídka TO ZUŠ – Plzeň, divadlo Alfa

2. roč. – Kolotoč

10. 4. – Oblastní přehlídka dětského scénického tance – Klatovy, divadlo

2. roč. – Kolotoč

12. 4. – Vystoupení s pěveckými sbory (Sluníčka, Včelky) – Strakonice

    2. roč. – Rokycanská + Sluníčka; společná zkouška ve čtvrtek 29. 3. 14.00 – 15.00 hod

    4. roč. – Tancuj, tancuj + Včelky; spol. zk. ve středu 4. 4.- 14.40 hod

17. 4. – Absolventský koncert – Smetanův sál - 7. roč.

20.-21. 4. – Kraj kde voní tráva – festival pěveckých sborů - Sušice

2. a 4. roč. + Sluníčka-Rokycanská (pátek v 10:00 a 19:30) a Včelky-Tancuj, tancuj (sobota 10:00)

23. 4. v 16.30 hodin zkouška s Lidovou muzikou v ZUŠ (Trnka - 2 písničky)

7. 5.   v 16.30 hodin zkouška s Lidovou muzikou v ZUŠ (Trnka - 2 písničky)

10. 5. – TANČÍME PRO RADOST – Sokolovna, 18.00 hod

Všechna oddělení + Sluníčka, Včelky, Hl. sbor (Halekačky, Přešť. pan.), Lid. muz. Kouzel. fl.    

zkoušky v Sokolovně:

Sluníčka (Rokycanská) - 14.00h, Včelky (Tancuj, tancuj) - 14.30h, Lidová muzika - 15.45h, SDS (Halekačky) - 16.00h

12. 5. – Přehlídka scénického tance mládeže a dospělých – Karlovy Vary

Proměny 

 

 • 18. 6. (pondělí) – odpadá vyučování pro 4.-5. roč.

 

 • 20. 6. (středa) – Vystoupení v Horažďovicích – hotel Prácheň (Secesní sál), 17.00 hodin, doprava - v 16 bus od ZUŠ

Program: PTV – Trnka; 2. roč. – Rokycanská; 4.-5. roč. – Tancuj, tancuj – vše s doprovodem Lidové muziky

Tento den odpadá vyučování pro všechny ročníky

 

 • 24. 6. (neděle) – Mlázovská pouť (www.holidaypark.cz) – vystoupení v zámeckém parku,  15.00 hodin, doprava vlastní

Program: 1. roč. – Veselé barvičky; 2. roč. – Kolotoč

 

 

Vyučování končí v pátek 29. června 2012

 

Přeji všem veselé, odpočinkové a dobrodružné prázdniny a těším se

na shledanou 3. 9. 2012


 

  

2011

15.10. – Posvícení v KD ve Strašíně, zk. tam ve 13.00 hodin. Doprava vlastní.

10. 12. 2011 – Vánoční koncert Svatoboru                                              17.00 a 19.30 hod  Smetanův sál

3.roč. – choreografie k áriím z opery Kouzelná flétna

Proměny

 

16. 12. 2011 – Vánoční koncert SDS (Včelky a Hlavní sbor)      19.30 hod – Smetanův sál

17. 12. 2011 – Vánoční koncert přípravných sborů (Klubíčko, Broučci, Sluníčka) – 15.00 a 17.00 hod – Smetanův sál

19.30 hod – SDS (Včelky a Hlavní sbor)

 

Program v 15.00 a 17.00 hod

PTV  - ZVONIČKA (obě oddělení)

Společné zkoušky:  pondělí  14. 11. a 28. 11. ve 13.00 hod

                                   středa    16. 11. a 30. 11. ve 13.50 hod

1. roč. – MĚSÍCE

2. roč. – ROKYCANSKÁ A ROVEŇAČKA + Lidová muzika

4. roč. – MATENÍK + Lidová muzika

 

PLÁN AKCÍ TO – 2010-2011

4.10. a 11.10. (v pondělí) v 16.00 hodin v ZUŠ (Rejdovák a Rejdovačka) - 2.+3.+4. roč. - zkouška s Lidovou muzikou

16.10. – Posvícení v KD ve Strašíně, zk. tam ve 13.00 hodin. Doprava vlastní.

16.11. – Koncert k 70. výročí ZUŠ, 18.00 hodin ve Smetanově sále

Při této příležitosti se koná setkání absolventů a tanečníků, kteří navštěvovali TO. Všichni jste srdečně zváni.

 

12.4. (út)- Přehlídka dětského scénického tance; Klatovy-divadlo

 • 2.r. - Máky
 • 3.- 4.r. - Vesmír
 • 7.r. - Ve střehu

odjezd vlakem - 7.42, nebo 9.42

odjezd z Klatov - 19.15 - vlak, nebo 18.25 - bus

 

14.4. (čt) - Absolventský koncert, 18.00 h, Smetanův sál

 • 7.r. - Ve střehu
 • Treperendy

zk. v sále ve středu 13.4.

 

12.5. (čt) - Tančíme pro radost, Sokolovna, 18.00 h

 • Všechny ročníky a choreografie

zk. odpoledne dle domluvy

 

19.-20.5. (čt, pá) - Přijímací zk. do ZUŠ, 14.00 - 16.00 h

odpadá vyučování

 

28.5. (so) - Dny Sušice

 • 2.r. - Máky
 • 3.-4.r. - Šaty dělaj člověka
 • 7.r. - Treperendy

 

1.6. (st) - Setkání ZUŠ, Přeštice, 17.00 h

 • 3.-4.r. - Šaty dělaj člověka
 • 7.r. - Treperendy

zk. ve 13.00 h

 

26.6. (ne) - Pouť v Mlázovech

 • 1.r. - Cibulenka
 • Rejdovák a Rejdovačka
 • Strašínský kostelíček, Máje

 

 

PLÁN VYSTOUPENÍ TO – 2009-2010

 

14. 12. – Vánoční koncert v ZUŠ; 18.00 hod
PTV – Koulelo se, koulelo
1. roč. – Ve staré věži
15. 12. – Výchovné koncerty pro školy; 9.00 a 10.15 hod; Smetanův sál
2. roč. – lidové tance + Lidová muzika
16. 12. – Vánoční koncert SDS ve Velharticích; odjezd od ZUŠ v 7.30 hod v 11.00 hod Sm. sál pro TGM
5. - 7. roč. – Slunéčko
18. a 19. 12. – Vánoční koncerty SDS; 19.30 hod, Smetanův sál
5. - 7. roč. – Slunéčko
19. 12. – Vánoční koncerty dětské (Klubíčko, Broučci a Sluníčka); 15.00 a 17.00 hod, Smetanův sál
PTV – Koulelo se koulelo
1. roč. – Ve staré věži
2. roč. – lidové tance + Lidová muzika
 
!!! Předprodej na vánoční koncerty pro účinkující je v ZUŠ 1.patro malá zkušebna sboru v úterý 8.12. 15.00 - 16.30 a v pátek 11.12. 15.00 - 16.30 !!!
 

6.4. 2010 Krajská přehlídka dětského scénického tance, Klatovy Divadlo

11.4. 2010 ??? Kötzting + Lidový soubor (Máje. Kalhoty, Straš. kostelíček) -ZRUŠENO

 

19.4. 2010 Absolventský koncert, Smetanův sál

13.5. 2010 Tančíme pro radost VIII

 

Krajská přehlídka TO 2010

   

6. 4. 2010 proběhla Krajská přehlídka dětského scénického tance v klatovském divadle. Přehlídky se zúčastnily ZUŠ J. Kličky z Klatov, ZUŠ Fr. Stupky ze Sušice, ZUŠ B. Smetany z Plzně, AYO DANCE - ZUŠ z Tachova, 15. ZŠ z Plzně a taneční skupina MIRA z Plzně. Celkem se sešol 15 choreografií. Odborná porota udělila 1 přímý postup na Celostátní přehlídku v Kutné Hoře a 3 návrhy. Do Kutné Hory se vypraví tanečnice ze ZUŠ z Plzně s choreografií "Malé čarování". Děti ze Sušice dostaly ocenění za soustředěnost, tanečnost a muzikálnost. hk
(další foto ve Fotogalerii)
 

Oblastní přehlídka TO 2009

V pátek 13.2.2009 se konala oblastní přehlídka TO -ZUŠ v Tachově. Nejsme pověrčiví, ale nebyl to nejšťastnější datum. Děti se tolik těšily a pilně připravovaly svá taneční vystoupení, ale chřipka byla silnější a někteří na poslední chvíli podlehli. Ze 30 dětí se jich sešlo 17. Přesto velmi dobře reprezentovaly ZUŠ 4 choreografiemi: I.kategorie – O Šípkové princezně, II. kategorie – Ohnivý mužíček, IV. kategorie – Sen, V. kategorie – Panoptikum. ZUŠ z Klatov vystoupila 2x a nejvíce choreografií - 9, měla ZUŠ Tachov.

V této konkurenci jsme se neztratili a získali jsme jeden přímý postup do krajského kola, které se bude konat 4.4.2009 v plzeňském divadle Alfa. Tento postup a cenu za interpretaci získala vlastní choreografie Anny Kopové a Lenky Zdeňkové „Sen“. Anna Kopová, žákyně taneč. oddělení navštěvuje 2. roč. II. stupně a letos v lednu úspěšně absolvovala talentové zkoušky a byla přijata na taneční konzervatoř Duncan centre v Praze. Blahopřejeme.

V Tachově byl oceněn i náš dlouholetý korepetitor p. Jaroslav Pruner a získal cenu za klavírní doprovod k tanci „O Šípkové princezně“. Poslední ocenění bylo předáno za kostým k choreografii „Panoptikum“.

Všem účinkujícím děkuji za vzornou reprezentaci a přeji mnoho úspěchů na další přehlídce dětského scénického tance 15.4.2009 v Klatovech. Dále si vás dovolujeme pozvat na absolventský koncert ZUŠ 20.4.2009 v 18.00 hod do Smetanova sálu nebo do Sokolovny 7.5.2009 na večer nazvaný “Tančíme pro radost“, kde vystoupí všechny děti navštěvující taneční oddělení při ZUŠ v Sušici a jejich hosté.

 


 

Plán vystoupení tanečního oddělení 

PLÁN VYSTOUPENÍ TO – 2009

4.4. - Krajská přehlídka scén. tance – Plzeň, divadlo Alfa

Sen – L.Zdeňková, A.Kopová

15.4. - Oblastní přehlídka dětských skupin scén. tance – Klatovy

Sen – L.Zdeňková, A.Kopová

Cesta – 4.-6.roč.

V botách nebo bez – A.Kopová

Odjezd autobusem z nábřeží 9.42 hod.

20.4. - Absolventský koncert – Smetanův sál, 18.00 hod

Panoptikum – El.Valdmanová, L.Michaliková, N.Herzová

7.5. - Tančíme pro radost – Sokolovna, 18.00 hod

všechny skupiny TO + hosté (Úslaváček - ZUŠ Starý Plzenec)

16.5. - Klubíčko slaví 10 let – Smetanův sál 15.00 a 17.00 hod

Voda, vodička – PTV

Pějme píseň dokola – 1.roč. + Lidová muzika

23.5. - Rozmarné léto – sušické slavnosti na náměstí

Salsa – tan. soubor Proměny

Autíčka – 2. roč.

(Ta je moje – 7. roč.)

21. - 22. 5. - Přijímací zkoušky do tanečního oddělení – 14.00 – 16.00 hod

5. - 7. 6. - Celostátní přehlídka TO ZUŠ – Pardubice

Sen – A.Kopová, L.Zdeňková


Tančíme pro radost VI

více zde


Ve školním roce 2007/2008 jsme postoupili na 25. celostátní přehlídku dětského scénického tance v Kutné Hoře. Přehlídky se zúčastnila děvčata s choreografií Píseň o balónu. Každoročně se v květnu v sušické Sokolovně koná večer scénického tance - Tančíme pro radost, kde se představí všechna oddělení TO ZUŠ Sušice se svými hosty.

 


12.4.2008Hauswaldská kaple

 • odjezd od ZUŠ v 8:15, zkouška tam v 9:15, začátek v 10.00 hod.
 • Skřítci -3.roč.
 • zk. se zpěváky 9.4.08 (středa) v 18.00 hod v ZUŠ

14.4.2008Krajská přehlídka scénického tance – Tachov 

 • Píseň o balónu – A.Kopová, L.Zdeňková 
 • Roční období – II. stupeň
 • Na zastávce – 6. a 7. roč.
 • odjezd od ZUŠ v 8.00 hod, jídlo a pití na celý den

24.4.2008Absolventský koncert

 • Smetanův sál, 18.00 hod
 • Hruška – V.Haueisenová, K.Kellermannová
 • Na zastávce
 • Karičky (Slovensko)

29.4.2008Výchovný koncert pro školy

 • sraz v 7:45 v ZUŠ, od 8:00 generálka ve Smet. sále
 • Smetanův sál, 9.00 a 10.00 hod   
 • Tuhle máš má pan. – 3.roč.
 • Aprílové počasí – 2.roč.
 • Siciliano – A.Kopová
 • Šimbolice – II. stupeň

14.5.2008Tančíme pro radost

 • Sokolovna, 18.00 hod
 • všechna taneční oddělení

17.5.2008Setkání tanečníků v Domažlicích

 • doprava vlastní
 • Hruška, Šimbolice, Siciliano

23.5.2008 Dny Sušice

 • 18:00 hod. 
 • Na zastávce, Šimbolice, Irský - Proměny

Červen (4.6.) Muzeum – výstava výtvarného oddělení Roční období

29.6.2008  Mlázovy

 • Tuhle máš má pan., Karičky  

 
 

PROGRAM AKCÍ 2007

20.4. - Přehlídka scénického tance – TACHOV

Yesterday – 7. roč.

Bleší kankán – 2. roč.

Jako motýl – A. Kopová

26.4. -Absolventský koncert – Smetanův sál

Yesterday, Jako motýl

9.5. - Tančíme pro radost – Sokolovna

 

všechna oddělení

18.5. - Dny Sušice

 

Yesterday – 7. roč.

Krok za krokem – 5. roč.

Přeštický panenky – 2. roč.

19.5. - Setkání tanečníků – PLZEŃ, divadlo Alfa

 

Yesterday

Krok za krokem

Přeštický panenky

 

 

TOPlist
aktualizováno: 29.01.2018 14:01:26