Požadavky - ukázkové testy 1. pololetí

Test 1. pol. 1. ročník
1. Zapiš do 2/4 taktu 2 osminové a zbytek doplň.  
2. Kolik trámečků (praporků) má čtyřiašedesátinka ?
3. Na kolik dob (jiných not) je čtvrťová s tečkou ?
4. Seřaď od nejhlubší oktávy do nejvyšší – subkontra, malá, kontra, velká, jednočárkovaná.
5. Seřaď a zapiš od nejvyššího tónu k nejhlubšímu – c1, h2, D, e, F1, G2.
6. Nejmenší vzdálenost mezi dvěma tóny (v naší běžné hudbě) je ...?
7. Půltóny v durové stupnici jsou mezi ...?
8. Co dělá s notou křížek #, béčko b, odrážka  ?
9. Zapiš basový klíč a c1 v něm.
10. Jmenuj stupnice dur do 3 křížků.

Test 1. pol. 2. ročník
• Zapiš od tónu c1: č.4, v.6, č.1, v.2
• Zapiš předznamenání: C dur, B dur, D dur, F dur, G dur
• Půltóny v mollové stupnici aiolské a harmonické jsou mezi ...?
• Na jakém stupni mollové (harmonické a melodické) a durové stupnice je tzv. citlivý tón?
• Co je to „transponovat“ ?
• Co je akord ?
• Seřaď od nejhlubší oktávy do nejvyšší – subkontra, malá, kontra, velká, jednočárkovaná.
• Zapiš v houslovém klíči – c1, h2, a (malé a). Zapiš v basovém klíči D, e, F1.
• Nejmenší vzdálenost mezi dvěma tóny (v naší běžné hudbě) je ...?
• Půltóny v durové stupnici jsou mezi ...?

Test 1. pol. 3. ročník
• Zapiš od tónu d1: č.5, od tónu a1: v.3, od tónu g1: č.8, od tónu e1: v.6
• Zapiš od tónu d1: zv.5, od tónu a1: m.3, od tónu g1: zm.8, od tónu e1: zv.6
• Napiš základní harmonické funkce (TDS) pro C, D, G dur.
• Napiš dominantní septakord k D dur, E dur, Cis dur.
• Co je to instrumentální hudba, co je vokální hudba.
• Zapiš předznamenání: C dur, D dur, Fis dur, Cis dur, A dur
• Půltóny v mollové stupnici aiolské a harmonické jsou mezi ...?
• Na jakém stupni mollové (harm. a melodické) a durové stupnice je tzv. citlivý tón?
• Co je to „transponovat“ ?
• Zapiš v houslovém klíči – c1, h2, a (malé a). Zapiš v basovém klíči D, e, F1.

Test 1. pol. 4. ročník
• Zvětšený kvintakord od c1 (C5+), es1 (Es5+), e1 (E5+).
• Zmenšený kvintakord od d1 (Dmi5-), es1 (Esmi5-), h1 (Hmi5-).
• Co je konsonance a disonance, napiš příklad.
• Enharmonicky zaměň as1, e1, h.
• Co je to modulace, tonální skok.
• Napiš alespoň 3 příklady vyjadřovacích prostředků hudby (čím hudba „mluví“).
• Co jsou paralelní stupnice? Napiš paralelní k C, D, F, B, G dur.
• Odvozené intervaly v C, D, E dur: napiš zv.4, m.3 od d1, m.6, zv.7 od e1, zv.4, zm.5 od c1.
• Napiš základní harmonické funkce pro C, D, G dur.
• Napiš obraty kvintakordu c moll.

Test 1. pol. 5. ročník
• Zvětšený kvintakord od es1, e1, b (malé), h (malé).
• Zapiš v.9, m.10, zv.11, zm.12 od c1
• Zapiš tvrdě velký septakord od es1, e1 a měkce malý septakord od fis1, a1.
• Co je konsonance a disonance, napiš příklad.
• Enharmonicky zaměň as1, e1, h.
• Co je to modulace a tonální skok.
• Napiš alespoň 3 příklady vyjadřovacích prostředků hudby (čím hudba „mluví“).
• Napiš představitele romantismu, impresionismu, expresionismu a uveď alespoň 1 dílo.
• Napiš základní harmonické funkce pro C, D, G dur.
• Napiš obraty kvintakordu d moll.