Paddys Bangers - "Tenkrát na západě"

"Tenkrát na západě" - název koncertu s promítáním filmu o putování 5 sušičáků po Americe. Všichni členové Paddys Bangers (Č. Kříž, T. Nový, Z. Straka, T. Kotal a D. Nakládal) jsou absolventy naší školy, D. Nakládal před třemi lety posílil řady našeho ZUŠkového pedagogického sboru. Koncerty tohoto vokálně instrumentálního uskupení jsou vždy pohlazením.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010