Výchovné koncerty pro MŠ

Již podruhé nás přišly navštívit děti z obou sušických mateřských škol. A vzaly s sebou rodiče a paní učitelky. Sboristi - táborníci jim předvedli Červenou Karkulku, zatančilo taneční oddělení a učitelé a žáci hudebního oboru představili dětem některé hudební nástroje. Pěkné odpoledne ukončil společný zpěv.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010