Koncert pro SDS

Další z řady "Koncertů pro SDS" proběhl v sále Káčka v pátek 27. 9. 2019. Protagonistky - klavíristka Hana Stýblová a saxofonistka Jana Karausová - svůj již tradiční recitál věnovaly Sušickému dětskému sboru. Aby také ne - obě dlouhá léta ve sboru zpívaly. A největším překvapením byl závěrečný duet - krásně panu učiteli Baierlemu zazpívaly "Slavíčka".

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010