A přece se učí!

V sobotu 20. února 2021 proběhl ve Dvořákově síni Rudolfina koncert České studentské filharmonie řízený Semjonem Byčkovem a Marko Ivanovičem. Koncert věnovaný všem, kteří se i v této nelehké době věnují mladé generaci. Vzdělávacím oddělením České filharmonie, konkrétně paní Jindrou Křivonoskovou, jsme byli vyzváni, abychom místo žáků poslali na koncert jimi vytvořené portréty. Těmi pak byla obsazena všechna sedadla. Koncert, který živě přenášela česká televize, byl krásný a portréty našich žáků, jak oboru plošné tvorby, tak grafického designu, také. Dostalo se nám pak i nádherného ocenění – podívejte se sami. Autoři portrétů oboru plošná a prostorová tvorba jsou uvedeni přímo na obrázcích, autory oboru grafický design uvádíme zde: A. Šlapáková, D. Murcková, K. Herboltová, J. Herbolt, J. Nový, K. Svobodová, K. Šlajsová. Poděkování patří žákům a samozřejmě jejich učitelkám – paní Daně Chmelíkové a Bohumile Skrbkové. MN

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010