Soutěže tanečního oddělení

V letošním roce (vždy po 3 letech) se konají soutěže tanečního oboru základních uměleckých škol. 24. 3. se tanečníci ze sušické zušky vydali vlakem do Klatov, kde se konalo okresní kolo soutěže. Sešli se zde zástupci 5 škol a jejich pedagogové: ZUŠ Klatovy – Adéla Fleisigová, Markéta Lukášová, ZUŠ Sušice – Hana Kopová, ZUŠ Domažlice – Václava Brettschneiderová, ZUŠ Rokycany – Mirka Jehlíková. Tříčlenná porota ve složení Martin Šinták, Tomáš Kuťák a Anežka Veselá vybírali z 26 choreografií rozdělených do 5 kategorií. Ze Sušice jsme měli přihlášeno 5 choreografií a všechny porota hodnotila velice kladně. Jedna choreografie s názvem „Pol - ka“ byla oceněna bronzovým pásmem, další 2 tance „Kometa“ a „Dýchej!“ se dostaly do pásma stříbrného a 2 choreografie „Zahrajte mi muzikanti vesele“ a „Snová radost“ postoupily ze zlatého pásma do krajského kola. Porota velmi ocenila připravenost a tanečnost našich dětí. A hlavně živý klavírní doprovod (Andrea Sušilová), který jsme měli jako jediný soubor. Ocenili též výběr hudby, když v záplavě anglických textů zazněla česká píseň. Tanečnice na ZUŠ v Sušici jsou vedeny k improvizaci a vlastní tvorbě, a proto jsme byli odlišní od ostatních souborů zaměřených na Art Dance a Show Dance. Letošní absolventky I. a II. cyklu (Adéla Javorská, Zuzana Kovandová, Jaroslava Šnaiberková a Kamila Němcová) nacvičily 2 duety a jeden z nich „Snová radost“ obdržel zvláštní cenu poroty za interpretaci. Krajské kolo soutěže se uskuteční v sobotu 23. 4. v Domažlicích. Myslím, že ani tam se neztratíme.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010