Výstava VO

Den dětí – 1. červen – se pro nás stal dvojnásob slavnostním. Vernisáží byla otevřena výstava výtvarného oddělení, oboru plošná a prostorová tvorba. Žáci a žákyně kolegyně Dany Chmelíkové připravili pod jejím vedením opravdu skvělou výstavu v podkroví sušické radnice. Byl z ní patrný vývoj od těch nejmenších žáčků až po absolventky. Těmi byla v letošním roce Božena Hrachová, Markéta Bernášková, za loňský rok Kamila Němcová a závěrečnými pracemi se s námi rozloučila i Zuzana Kůsová a Aneta Jiříková. Oběma posledně jmenovaným přejeme hodně úspěchů ve studiu na středních uměleckých školách.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010