Březnový žákovský koncert

Žákovské koncerty pořádáme pravidelně každý měsíc a vždy s hojnou účastí. Nicméně počet diváků na březnovém koncertu nás doslova zaskočil. Použili jsme všechny židle a ještě to bylo málo - což značí více než 120 diváků! Jsme za to samozřejmě rádi. Jednak proto, že si žáci podporu zaslouží a jednak proto, že je zřejmé, že jsou naše koncerty na vysoké úrovni. Divákům (nejen z řad rodičů) patří velké poděkování. Stejně tak i účinkujícím, jejich kantorům a doprovazečům, kolegyni Houškové za programy a moderátorské slovo a samozřejmě všem, kteří se na koncertech podílejí.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010