Tančíme a hrajeme pro radost

Letošní ročník byl věnován vzpomínce na paní Svatavu Čížkovou, která dlouhá léta spolupracovala nejen s naším tanečním oddělením, ale také s pěveckými sbory. Večer si mezi sebe rozdělili tanečníci a divadelníci. V závěru ještě vystoupil nově složený Zuzi band. Vystoupily všechny divadelní a taneční skupiny, absolventky předvedly i svá závěrečná vystoupení. Ve druhé části představili tanečníci projekt Alenka v říši divů, který vznikl také díky zapojení naší školy v „Šablonách“. Poděkování patří kolegyním Haně Kopové, Gábině Zoubkové a Zuzce Navrátilové.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010