Vánoční koncerty SDS

Vánoční koncerty Sušického dětského sboru jsou vyvrcholením letní a podzimní přípravy. Představí se na nich všechna přípravná oddělení, Hlavní sbor, netradičně tradiční Zpívání rodičů a dětí a "táborníci - přípravkáři" předvedou tábornickou operku - letos Lotranda a Zubejdu. poděkování patří nejen sbormistrům, ale také Spolku přátel SDS a všem muzikantům!

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010