Slavnostní koncert ZUŠ k Roku české hudby

Slavnostní koncert ZUŠ k Roku české hudby se odehrál v opravdu slavnostní atmosféře Smetanova sálu gymnázia. V první půlce programu vystoupili sólisté a komorní uskupení z řad našich žáků, pedagogů a absolventů. Druhou část otevřela vokálně instrumentální skupina Paddy´s Bangers vlastní hudební koláží nazvanou "Pocta českým skladatelům". Vytvořil ji kolega Dan Nakládal a pod jeho vedením nás zpěváci "provedli" Smetanou, Janáčkem i Dvořákem. V závěrečné části pak vystoupil OSSO - Originální sušický symfonický orchestr opět složený ze žáků, pedagogů a absolventů naší ZUŠky. Pod vedením kolegy Tomáše Bastla a za odborné spolupráce kolegyně Hany Prančlové nastudovali 7 skladeb světových autorů. Skvěle! Poděkování patří moderátorovi Danovi Nakládalovi a všem, kteří se na úspěšném koncertu podíleli!

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010