Vánoční koncerty SDS

Vánoční koncerty Sušického dětského sboru jsou nedílnou součástí kulturního života nejen sboristů, sbormistrů a korepetitorů, ale celé Sušice. Zájem o vstupenky velký, takže pořádáme celkem 4 koncerty. Na dvou odpoledních vystupují Broučci a Sluníčka, předvádíme "tábornickou operku" (letos Čerta a Káču) a vystoupí se zpěváky všech oddělení i rodiče či prarodiče. Hlavní sbor pak vystupuje spolu se Včelkami a samozřejmě v různých komorních uskupeních - např. Chlapi SDS. Ï v roce 2023 byly vánoční koncerty pěknou tečkou za celým naším uměleckým kalendářním rokem.

Foto: Eda Lískovec

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010