Přehlídka scénického tance

Naši tanečníci vyjeli do Dobřan ve čtvrtek 30. 3. Do Krajské postupové přehlídky scénického tance „odvezli“ 3 choreografie. Choreografii „O jablíčku“ druhý ročník, čtvrtý ročník choreografii „Aqua“, kterou pro své mladší spolužáky vytvořily studentky našeho tanečního oboru Jaroslava Šnaiberková a Adéla Javorská. Posledně jmenovaná vystoupila i se svým sólovým představením „Zoufalství“. A výsledky? O jablíčku - ocenění za rytmické zvládnutí hudebního námětu; Aqua - ocenění za živelný projev skupiny a vzájemnou důvěru v tanci; Zoufalství - ocenění za připravenost a silnou osobní výpověď. K tomu ještě ocenění za „živý“ hudební doprovod. Gratulujeme!

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010